Kreativitet är vägen till framgång och starka varumärken

Kreativa råd

Det är bra för affärerna att vara kreativ. Du måste vara unik och originell för att stå ut. Därför att du vill bli känd och omtyckt. För att kunna göra goda affärer. Därför har vi samlat ihop några tankar kring kreativitet och skapande som vi gärna delar med oss av. Hör av dig till info@explosivebrands.se Du…

Modern marketing

Modern Marketing

Modern Marketing Modern marketing innebär att skapa en helhetssyn, en adaptiv metod som kopplar varumärken med riktiga kunder och driver affärsresultat genom att blanda strategi, kreativitet, teknik och analys. Vi höjer kundernas varumärkesupplevelser vid varje möte. Siffror visar att en individ har 6–8 touchpoints innan han eller hon konverterar till en kvalificerad lead. Det inkluderar…

Branding handlar om att bli känd och omtyckt

Branding

Branding Ett varumärkes positionering handlar inte om hur en produkt förhåller sig till konkurrenter på en marknad. Positionering handlar om hur det lever sitt liv i människors tankar och medvetande. Ett varumärke är ett löfte, om en förändring som både kan delas och välkomnas av mottagaren. Löftet måste vara tydligt och viktigt. Varumärkesbyggande är en…

Digitala strategier

Digitala strategier All framgångsrik kommunikation, både till externa och interna mottagare, har sin utgångspunkt i en genomtänkt budskapsplattform och välformulerade värdebudskap. Oavsett om det gäller att få fler kunder, attrahera nya medarbetare eller informera den egna personalen. Digitala aktiviteter ställer stora krav på konsekvens i uppträdandet tillsammans med anpassning till vald kanal. Content, SEO, Onpage, Offpage…

Story telling

Storytelling

Storytelling Ett av våra utmärkande drag som människa är att vi vill förstå sammanhang. Enskilda delar har vi svårt att ta till oss och än svårare att komma ihåg. Det sägs att vi har 22 gånger lättare att komma ihåg en berättelse än enskilda fakta. Fakta måste sättas samman till ett sammanhang med en riktning…

Film video livestreaming

Film / video / livestreaming

Film / Video / Livestreaming Digitaliseringen gör det möjligt och konkurrensen gör det nödvändigt: Använd visuella stöd. Fakta är tydliga: Hjärnan processar bilder simultant och 60 000 gånger snabbare är text. 90 % av all information som hjärnan tar emot är visuell. Hjärnan processar bilder simultant och 60 000 gånger snabbare är text. Texter processas sekventiellt och…

Intern kommunikation skapar alla företag

Intern kommunikation

Intern kommunikation Ingen kommunikation fungerar utan att först varit intern. Det man gör externt måste förstås, förankras och gillas internt. Det måste ses som en självklarhet eftersom varje medarbetare representerar företaget i sina möten med omvärlden och måste kunna stå för och kunna tydliggöra det man lovar. Men den interna kommunikationen är så mycket mer.…

PR, kriskommunikation i en värld där ni är viktiga

PR, Kriskommunikation

PR, kriskommunikation Om intern kommunikation: ”Fungerande internkommunikation är basen för att ditt företag ska nå affärsmålen, det är omöjligt att ha ett starkt varumärke externt om det inte är starkt internt.” Om kriskommunikation: ”Förr eller senare. Det kommer alltid en kris som ska hanteras. För alla. Stöld, brand, olyckor är vi ofta förberedda och tränade…

Vi kan vara er externa marknadsavdelning. Utan kostnad.

Marknadsrådet – din externa marknadsavdelning

Marknadsrådet – din externa marknadsavdelning Vår placering i tillvaron påverkar vad vi ser. Ofta kan en friare roll, en annan utsiktspunkt, tillföra andra perspektiv. Det vanligaste vi pratar om är att se inifrån och ut – och tvärt om. Men det handlar minst lika mycket om plats i organisationen, förväntningar och kunskap och erfarenhet. Vi…

Välkommen till våra frukostseminarier

Seminarier

Seminarier När pandemin är över kommer vi återuppta våra seminarier där vi bjuder in till samtal om viktiga saker i tiden. Framför allt inom marknadsföring och företagande. Vårt senast planerade ämne skulle ha handlat om prestationspress, varför en del går in i väggen och hur man kan tolka signaler att något kan vara på gång.…

Våra nyhetsbrev

Pandemin sätter ljuset på internkommunikation Nu när cirka 30 procent av Sveriges befolkning sköter arbetet hemifrån så blir det tydligt vilken bärande roll som internkommunikation har för organisationen. Enligt en undersökning från Kantar Sifo, december 2020, anger nästan hälften av de som arbetar hemifrån att den största nackdelen med just denna arbetsform är att det…