Gratis

Kreativitet har blivit ett utslätat och nednött ord. Synonymerna känns mer beskrivande: skaparkraft, skaparförmåga, idérikedom, uppfinningsförmåga, fantasi, påhittighet. Vi har tagit fram en broschyr där vi vill inspirera till mer (just det) kreativitet.