Intern kommunikation

All kommunikation måste först vara intern. Det man gör externt måste förstås, förankras och gillas internt. Det måste ses som en självklarhet eftersom varje medarbetare representerar företaget i sina möten med omvärlden och måste kunna stå för och kunna tydliggöra det man lovar.


Men den interna kommunikationen är så mycket mer

Den binder samman alla medarbetare, alla avdelningar och funktioner. Det bjuder in till värdegrunden, till företagets vision och framtid, till samhörighet och stolthet. Den ger svaret på varför företaget finns till.

Nya tider kräver nya tankar

Den interna kommunikationen är en väsentlig del i utbildningen i en snabbt föränderlig tid.

HR-insikt

Människor väljer inte företag, de väljer sammanhang.

Några exempel på vad vi kan hjälpa till med

– Utvärdera och analysera internkommunikationen samt ge förslag till förändringar

– Ta fram kommunikationsstrategi och intern kommunikationspolicy

– Genomföra internkommunikationskampanjer

– Utbilda och stärka chefer in deras kommunikationsroll

– Se över och hjälpa till att förändra er on-boardingprocess för nyanställda

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt och för att analysera vår trafik. Om du inte vill tillåta cookies kan du stänga av dem i din webbläsare. 

Rulla till toppen