Pandemin sätter ljuset på internkommunikation

Nu när cirka 30 procent av Sveriges befolkning sköter arbetet hemifrån så blir det tydligt vilken bärande roll som internkommunikation har för organisationen. Enligt en undersökning från Kantar Sifo, december 2020, anger nästan hälften av de som arbetar hemifrån att den största nackdelen med just denna arbetsform är att det är svårare att skapa engagemang och teamkänsla, 48 procent. Företag som redan innan pandemin förstått värdet av, och strategisk arbetar med, internkommunikation har en bas och struktur att stå på som underlättar även i kristider. Det blir svårare för alla andra.

Konsten att kommunicera behöver vi lära oss
När det gäller internkommunikation så lägger företagen generellt mest pengar, tid och energi på mekanisk kommunikation genom teknisk utveckling, som till exempel nya intranät. Trots att ett otal undersökningar och interkommunikationsexperter pekar på att den viktigaste kanalen för internkommunikation är närmaste chef. En riktig människa som vill, och kan, samarbeta och där tydliga spelregler gäller. En som kan svara på frågor och minska oro. En som fått rätt förutsättningar för att kunna, och våga, kommunicera och leda medarbetarna mot företagets mål. Konsten att kommunicera är inte medfött utan behöver läras ut. Och som i alla yrken behövs rätt verktyg för att kunna utföra uppgiften. Så varför ska företagen lägga ned tid på att utbilda chefer med personalansvar i internkommunikation? Några av skälen är;

  • Kvalitetssäkra företagets viktigaste kommunikationskanal
  • Göra det enklare att förklara, förankra och genomföra ledningens beslut i organisationen
  • Stärka cheferna i deras kommunikationsroll, få fler att vilja och våga kommunicera
  • Hjälpa medarbetarna att bidra till omställningen i företaget
  • Hjälpa medarbetarna att förstå hur de kan bidra till strategin
  • Skapa positiva ambassadörer för företaget

Få ihop matematiken
För det slutar inte här. Hemarbetet är här för att stanna, om än inte i lika stor utsträckning. De svenska företagen anser att 16 procent av medarbetarna har möjlighet att fortsätta jobba hemifrån även efter pandemin. I Stockholms län räknar företagen med att nästan 30 procent fortsätter jobba på hel- eller deltid på distans efter pandemin. Försök få den matematiken att gå ihop om närmaste chef inte förstår varför och hur internkommunikation är viktigt för teamet och det dagliga arbetet. Och inte heller har några verktyg att arbeta med.

Med stor oregelbundenhet skriver vi om sånt som vi tycker är intressant.
Vill du läsa om vad som engagerar oss så klickar du här

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt och för att analysera vår trafik. Om du inte vill tillåta cookies kan du stänga av dem i din webbläsare. 

Rulla till toppen