Veckans tanke

Den mest produktiva platsen kan vi aldrig söka oss till. Vi kan bara vänta på att bli inbjudna. Flow eller The zone. Ni vet den där platsen där tiden upphör att existera. Där vi är nyskapande och orädda för att misslyckas. Där vi utnyttjar hela vår potential. Där vi producerar maximalt. Vi vet inte hur…

Vad är modern marketing?

Vi utgår från en helhetssyn vi kallar modern marketing Vi kopplar varumärken med riktiga kunder och driver affärsresultat genom att förena analys, strategi, kreativitet och teknik. Kundernas varumärkesupplevelser måste höjas vid varje möte En individ har 6 – 8 touchpoints innan han eller hon konverterar till ett kvalificerad lead. Det inkluderar webbplatser, sociala medier, e-postmeddelanden,…

Vad är kreativitet?

Det här är kreativitet som betyder något Hur blir man då intressant? Vi utgår från den här modellen. För det första. Man måste vara originell. Det som gjorts förut är inte längre intressant, det finns ju redan. För det andra. Det man säger måste vara relevant. Vi stöter ideligen på kommunikation som vi inte förstår.…

Allt måste hänga ihop

Vi integrerar strategi och taktik för alla kanaler. Digitaliseringen är avgörande i allt företagande. Men vi kallar oss inte en ”digital” marknadsföringsbyrå. För oss handlar det om mer än en digital strategi. Det mesta vi gör innehåller en viktig digital komponent, men modern marketing är kanalöverskridande. Marknadsföringen måste möta kunder där de befinner sig och…

Kort om varumärken

Vi bygger varumärken Ett varumärkes position handlar inte om hur en produkt förhåller sig till konkurrenter på en marknad. Positionering handlar om hur produkten eller tjänsten lever sitt liv i människors tankar och medvetande. Ett varumärke är alltid ett löfte Om en förändring som både kan delas och välkomnas av mottagaren. Löftet måste vara tydligt…