HAR DU INGA VISIONER LÄNGRE?

Vi pratar allt mindre om visioner. Många företag saknar en uttryckt vision på hemsidan, eller också har man några klichéer som låter bra i största allmänhet. Då har man klarat av det: vision – check.

Är visionen död? Eller har den tagit sig andra former i vår snabbt föränderliga digitala värld? Eller behöver vi inte visioner längre?

Visionen är en föreställning om framtiden. En plats där vi vill vara, en plats som är bättre än där vi är. Det gäller oss som medarbetare i en verksamhet och det gäller oss som medborgare i en demokrati med olika partiers program. Eftersom ingen varit där tidigare är platsen okänd och till viss del skrämmande.  Men att vilja komma till något bättre är en grundläggande drivkraft.

Visioner handlar idag ofta om klimatet. Men. EU kom nyligen med en rapport där man granskat 344 påstående på olika e-handelsbolags hemsidor i 27 europeiska länder. 42 % ansågs falska och 37 % ansågs allt för vaga. Greenwashing!

Resan mot visionen förutsätter planering och tilltro till att man kan förutse i alla fall delar av framtiden. Men med den snabba förändringstakten idag är osäkerheten det enda man kan förutse. Lägg därtill sociala mediers kraft och språk och opinionsbildning.

Så, har vi då fått offra visionen för snabba puckar, snuttifiering och information overload?