När vi bryr oss blir vi engagerade.
När vi bryr oss fortsätter vi att läsa.

Elizabeth George är deckardrottningen. Hon har belönats med ett flertal priser. Hennes böcker, som alla utspelar sig i England, går ut i miljonupplagor över hela världen. Hennes böcker har också blivit framgångsrika TV-serier producerade av BBC i England under namnet The Lynley Mysteries.

Att bry sig om kan vara att man vill veta hur det går för personerna i en bok.
Att bry sig om kan vara en önskan att veta hur din produkt kan berika mitt liv.
Att bry sig om kan vara hur du möter dina kunder när de handlar.
Att bry sig om är alltid hur du möter klagomål och besvikelser