Kreativitet är vägen till framgång och starka varumärken

Kreativa råd

Det är bra för affärerna att vara kreativ. Du måste vara unik och originell för att stå ut. Därför att…

Modern marketing

Modern Marketing

Modern Marketing Modern marketing innebär att skapa en helhetssyn, en adaptiv metod som kopplar varumärken med riktiga kunder och driver…

Branding handlar om att bli känd och omtyckt

Branding

Branding Ett varumärkes positionering handlar inte om hur en produkt förhåller sig till konkurrenter på en marknad. Positionering handlar om…

Digitala strategier

Digitala strategier All framgångsrik kommunikation, både till externa och interna mottagare, har sin utgångspunkt i en genomtänkt budskapsplattform och välformulerade…

Story telling

Storytelling

Storytelling Ett av våra utmärkande drag som människa är att vi vill förstå sammanhang. Enskilda delar har vi svårt att…

Film video livestreaming

Film / video / livestreaming

Film / Video / Livestreaming Digitaliseringen gör det möjligt och konkurrensen gör det nödvändigt: Använd visuella stöd. Fakta är tydliga:…

Intern kommunikation skapar alla företag

Intern kommunikation

Intern kommunikation Ingen kommunikation fungerar utan att först varit intern. Det man gör externt måste förstås, förankras och gillas internt.…

PR, kriskommunikation i en värld där ni är viktiga

PR, Kriskommunikation

PR, kriskommunikation Om intern kommunikation: ”Fungerande internkommunikation är basen för att ditt företag ska nå affärsmålen, det är omöjligt att…

Välkommen till våra frukostseminarier

Seminarier

Seminarier När pandemin är över kommer vi återuppta våra seminarier där vi bjuder in till samtal om viktiga saker i…

Våra nyhetsbrev

Pandemin sätter ljuset på internkommunikation Nu när cirka 30 procent av Sveriges befolkning sköter arbetet hemifrån så blir det tydligt…